Ogłoszenia Starosty Żywieckego


Obwieszczenie z dnia 19.10.2018r. o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia i wypłacenia odszkodowania za działkę nr 13986/143, położoną w Kamesznicy, której stan prawny jest nieuregulowany oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

01‑11‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie z dnia 19.10.2018r. o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia i wypłacenia odszkodowania za działkę nr 13918/45, położoną w Kamesznicy, której stan prawny jest nieuregulowany oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

01‑11‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie z dnia 19.10.2018r. o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia i wypłacenia odszkodowania za działkę nr 13986/149, położoną w Kamesznicy, której stan prawny jest nieuregulowany oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

01‑11‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Pewli Wielkiej, oznaczonych nr n r 4686/1, 1458, 4681/1, 2968, 2196, 1591, 2114, 1584, 2983/2, 4683, 4687 i 2194/1 oraz położonych w Jeleśni oznaczonych nr 2590/1, 2588/2 i 2590/6, których stan prawny jest nieuregulowany.

04‑09‑2018 08:02:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja Starosty Żywieckiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej znak: GKN.III.6821.18.3.2017.AS-K z dnia 20 czerwca 2018r. o zezwoleniu firmie TAURON Dystrybucja S.A., której pełnomocnikiem jest Artur Ochman na czasowe zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w 1/2 części, oznaczonej nr nr 3776 i 3777, położonej w miejscowości Las.

10‑07‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie prostujące decyzję znak: GKN.III.6820.39.1.2017.AS-K orzekającą o nieodpłatnym nabyciu z dniem 1 stycznia 2016r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Żywieckiego, jako organu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, 1/2 części prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Żabnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8898/3.

10‑07‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu trawy i chwastów (powierzchnia około 15arów) z działki nr 210/54, położonej w miejscowości Szare, własność - Skarb Państwa.

29‑06‑2018 12:35:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Soli, oznaczoną nr 9022/2.

22‑06‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Glince, oznaczoną nr 15009/1.

22‑06‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Glince, oznaczoną nr nr 15007/25 i 15007/27.

22‑06‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 101 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski tel.:33 860 50 99 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑08‑2013 11:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑08‑2013 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑10‑2018 12:31:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie