Ogłoszenia Starosty Żywieckego


Decyzja Starosty Żywieckiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej znak: GKN.III.6821.18.3.2017.AS-K z dnia 20 czerwca 2018r. o zezwoleniu firmie TAURON Dystrybucja S.A., której pełnomocnikiem jest Artur Ochman na czasowe zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w 1/2 części, oznaczonej nr nr 3776 i 3777, położonej w miejscowości Las.

10‑07‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie prostujące decyzję znak: GKN.III.6820.39.1.2017.AS-K orzekającą o nieodpłatnym nabyciu z dniem 1 stycznia 2016r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Żywieckiego, jako organu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, 1/2 części prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Żabnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8898/3.

10‑07‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu trawy i chwastów (powierzchnia około 15arów) z działki nr 210/54, położonej w miejscowości Szare, własność - Skarb Państwa.

29‑06‑2018 12:35:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Soli, oznaczoną nr 9022/2.

22‑06‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Glince, oznaczoną nr 15009/1.

22‑06‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Glince, oznaczoną nr nr 15007/25 i 15007/27.

22‑06‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego na lata 2018-2019 z zakresu wdrażania usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

15‑06‑2018 10:05:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konkursu na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Rajczy Nickulinie 374, Rycerce Górnej 500 i Soblówce 193 w celu prowadzenia niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych.

17‑05‑2018 09:30:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego na lata 2018-2019 z zakresu wdrażania usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

17‑05‑2018 09:22:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Łękawicy, oznaczoną nr 3541/1 (która powstała z podziału działki nr 3541).

24‑05‑2018 06:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 97 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski tel.:33 860 50 99 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑08‑2013 11:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑08‑2013 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2018 14:45:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie