Kompetencje


Do WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO należą sprawy z zakresu:

 1. Organizacji prac związanych z posiedzeniami Rady i jej komisji.

 2. Organizacji prac związanych z posiedzeniami Zarządu Powiatu.

 3. Obsługi technicznej wyborów do organów samorządowych.

 4. Koordynowania udostępniania informacji publicznej w Starostwie.

 5. Koordynowania przygotowywania informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

 6. Wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 7. Zapewnienia przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy użyciu oprogramowania informatycznego w Starostwie.

 8. Przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przekazywania zwłok osób zmarłych lub zabitych do zakładu medycyny sądowej i szkół wyższych,

 9. Powoływania odpowiedniej osoby do stwierdzenia zgonu w razie niemożności dokonaniatego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego.

 10. Przygotowywania decyzji w sprawie udzielania zezwoleń na sprowadzanie zwłoki szczątków z obcego państwa.

 11. Prowadzenia archiwum zakładowego.

 12. Prowadzenia biblioteki zakładowej.

 13. Organizacji funkcjonowania Starostwa w tym:

  1. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Starostwaoraz ich zmian,

  2. obsługa kancelaryjna sekretariatów kierownictwa Starostwa oraz punktu informacyjnego,

  3. obsługa kancelaryjno-administracyjna Powiatowego Rzecznika Konsumentów,

  4. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa, w szczególności załatwiania spraw klientów oraz wdrażanie postępu technicznego w Starostwie,

  5. administracja nieruchomością Starostwa,

  6. inwentaryzowanie majątku Starostwa - ewidencja środków trwałych będących w używaniu,

  7. ewidencja czasu pracy kierowców i rozliczanie kart pojazdów.

 14. Prowadzenia kontroli w zakresie:

  1. przestrzegania ochrony danych osobowych w Starostwie,

  2. terminów odpowiadania na skargi,

  3. organizacji i funkcjonowania wydziałów, terminowości załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 15. Sprawowania nadzoru nad:

  1. stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i rzeczowym wykazem akt w Starostwie,

  2. stosowaniem zarządzeń Starosty dotyczących organizacji Starostwa.

 16. Utrzymania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.

 17. Realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  31‑07‑2013 13:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2021 12:47:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive