Kompetencje


Do WYDZIAŁU FINANSOWEGO należą sprawy z zakresu:

 1. Opracowywania projektu budżetu powiatu oraz dokonywania analiz wykonania budżetu.

 2. Nadzorowania prawidłowości opracowywania i wykonywania planów finansowych jednostek powiatowych.

 3. Opracowywania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

 4. Nadzoru nad realizacją budżetu powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa.

 5. Przygotowanie dokumentów do wszczęcia windykacji należności budżetowych.

 6. Prowadzenia sprawozdawczości i dokonywania ocen realizacji wykorzystania przydzielonych środków.

 7. Planowania i realizacja wydatków Starostwa.

 8. Sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu.

 9. Prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

 10. Prowadzenia obsługi kasowej Starostwa.

 11. Opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 12. Ustalania zasad prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji.

 13. Prowadzenia dokumentacji płacowej.

 14. Współdziałania z bankami.

 15. Współdziałania z urzędami skarbowymi.

 16. Wykonywania obowiązków płatnika wobec ZUS w części rozliczeniowej.

 17. Przekazu elektronicznego

 18. Przygotowywania dokumentacji finansowej w zakresie ustalenia kapitału początkowego.

 19. Przedkładania sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy.

 20. Sprawowania nadzoru w zakresie:

  • wydatkowania środków budżetu powiatu,

  • przekazywania i terminowego rozliczania dotacji,

  • realizacji harmonogramu wydatków.

 21. Realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

 22. Utrzymania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  31‑07‑2013 14:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2021 12:54:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive