Kompetencje


Do WYDZIAŁU FINANSOWEGO należą sprawy z zakresu:

1. Opracowywania projektu budżetu powiatu oraz dokonywania analiz wykonania
budżetu.
2. Nadzorowania prawidłowości opracowywania i wykonywania planów finansowych
jednostek powiatowych.
3. Opracowywania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.
4. Nadzoru nad realizacją budżetu powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa.
5. Przygotowanie dokumentów do wszczęcia windykacji należności budżetowych.
6. Prowadzenia sprawozdawczości i dokonywania ocen realizacji wykorzystania
przydzielonych środków.
7. Planowania i realizacja wydatków Starostwa.
8. Sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu.
9. Prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
10. Prowadzenia obsługi kasowej Starostwa.
11. Opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia
rachunkowości.
12. Ustalania zasad prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz rozliczanie
inwentaryzacji.
13. Prowadzenia dokumentacji płacowej.
14. Współdziałania z bankami.
15. Współdziałania z urzędami skarbowymi.
16. Wykonywania obowiązków płatnika wobec ZUS w części rozliczeniowej.
17. Przekazu elektronicznego
18. Przygotowywania dokumentacji finansowej w zakresie ustalenia kapitału
początkowego.
19. Przedkładania sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy.
20. Sprawowania nadzoru w zakresie:
a) wydatkowania środków budżetu powiatu,
b) przekazywania i terminowego rozliczania dotacji,
c) realizacji harmonogramu wydatków.
21. Realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących
zakresu działania wydziału.
22. Utrzymania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością
i Bezpieczeństwem Informacji.

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  31‑07‑2013 14:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2013 14:00:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive