Kompetencje


Do ZESPOŁU DS. OCHRONY ZDROWIA należą sprawy z zakresu:

 1. Przygotowywania materiałów i opinii dotyczących między innymi:

  1. Tworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych (w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej -spzoz).

  2. Nadawania statutów nadzorowanym spzoz.

  3. Powoływania, odwoływania i zmian rad społecznych nadzorowanych spzoz.

  4. Zatwierdzania regulaminu działania rad społecznych nadzorowanych spzoz.

  5. Zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie - ruchomych aktywów trwałychn nadzorowanych spzoz.

  6. Zatwierdzania sprawozdań finansowych nadzorowanych spzoz.

  7. Pokrywania ujemnego wyniku finansowego nadzorowanych spzoz.

  8. Przyznawania dotacji budżetowych dla nadzorowanych spzoz.

 2. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko kierownika i z-cy kierownika w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem w nadzorowanych spzoz.

 3. Opracowanie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Żywieckiego.

 4. Przygotowywanie informacji i opinii do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 5. Opracowanie i aktualizacja Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Żywieckiego na Potrzeby Obronne Państwa - w tym uzgadnianie Planów Gmin Powiatu Żywieckiego.

 6. Obsługa techniczna i administracyjna związana z realizacją umowy dot. budowy nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu w trybie PPP.

 7. Prowadzenie zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki:

  1. Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu.

  2. Przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.

 8. Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 9. Współpraca z zakresu ochrony zdrowia z samorządami gminnymi, powiatowymi, samorządem wojewódzkim i administracją rządową, samorządem pielęgniarskim, lekarskim i aptekarskim oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

 10. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

 11. Utrzymywania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  05‑08‑2013 08:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2021 13:15:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive