Ogłoszenia Starosty Żywieckego


Ogłoszenie Starosty Żywieckiego o konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/293/2013 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach programu wspierania edukacji uczniów,dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki:-Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kończących się maturą),dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki-Regulaminu przyznawania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnych uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,szkół,dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

05‑08‑2019 13:52:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Starosty Żywieckiego o konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/292/2013 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: przyjęcia programu wspierania edukacji uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

05‑08‑2019 13:51:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Pewli Wielkiej, oznaczonej nr nr 454/1, 1440, 1502,1589,2920/2,2955/1,4191,4194,4365 i 4676, której stan prawny jest nieuregulowany.

28‑06‑2019 06:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

24‑05‑2019 14:43:24
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Starosty Żywieckiego o konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz innych niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żywieckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

15‑05‑2019 15:24:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami podoje do publicznej wiadomości, że ma zamiar wykorzystać część nieruchomości oznaczonych w chwili wykupu lub wywłaszczenia

10‑05‑2019 06:00:00

nr nr: 5240/3 o pow. 1000 m2, która w części odpowiada działce nr 5350/51; 5241/1 o pow. 1320 m2, która w części odpowiada działce nr 5350/51; 5259/1 o pow. 640 m2, która w części odpowiada działkom nr nr 5350/51 i 5350/55; 5236/4 o pow. 740 m2, która w części odpowiada działce nr 5350/52; 5212/4 o pow. 348nr, która w części odpowiada działce nr 5350/53;5280/2 o pow. 152m2, która w części odpowiada działce nr 5350/53, położonych w Żywcu. Działki nr nr 5350/51, 5350/52, 5350/53, 5350/54 i 5350/55, wpisane są do księgi wieczystej KW Nr BB1Z/00121160/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Żywcu, gdzie w dziale II wpisany jest Skarb Państwa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Pewli Wielkiej, oznaczonej nr 1573, której stan prawny jest nieuregulowany.

30‑04‑2019 06:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/182/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żywiecki ze specjalnego funduszu nagród oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na te nagrody.

16‑04‑2019 11:35:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żywieckiego od dnia 1 września 2019 roku.

16‑04‑2019 11:30:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Żywieckiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w roku 2019 w placówce opiekuńczo - wychowawczej w żywcu przy ul. Kopernika 5.

05‑03‑2019 08:33:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 119 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  05‑08‑2013 11:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑08‑2019 13:52:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive