Wydział Budownictwa - decyzje


Starosta Żywiecki zawiadamia

20‑06‑2024 10:45:28

właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na których będą wykonywane roboty budowlane, tj. dz. nr ewid. 2590/6, 2588/2 w m. Jeleśnia oraz dz. nr ewid. 2114, 2162, 2196, 2194/3, 2194/4, 2968, 4687, 1584, 1573 w m. Pewel Wielka oraz
właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości będących w obszarze oddziaływania inwestycji tj. dz. nr ewid. 2876/1, 11100 w m. Jeleśnia oraz dz. nr ewid. 4398, 4374, 2122, 2123, 2121, 2113, 2107, 1440, 2108, 2109, 6831, 1464/2, 1469, 1471, 1610, 1609, 1608, 1606, 1480, 1502, 1521, 1522, 1520, 1523, 1536, 1574, 453/3, 453/4, 453/5 w m. Pewel Wielka

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

IFXV.7840.13.2.2024 - Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 25/24 z dnia 19 kwietnia 2024 r.

27‑05‑2024 11:14:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

IFXV.7840.13.1.2024 - Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 24/24 z dnia 19 kwietnia 2024 r.

27‑05‑2024 11:14:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia

25‑04‑2024 12:21:44

właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na których będą wykonywane roboty budowlane, tj. dz. nr ewid. 2590/6, 2588/2 w m. Jeleśnia oraz dz. nr ewid. 2114, 2162, 2196, 2194/3, 2194/4, 2968, 4687, 1584, 1573 w m. Pewel Wielka oraz
właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości będących w obszarze oddziaływania inwestycji tj. dz. nr ewid. 2876/1, 11100 w m. Jeleśnia oraz dz. nr ewid. 4398, 4374, 2122, 2123, 2121, 2113, 2107, 1440, 2108, 2109, 6831, 1464/2, 1469, 1471, 1610, 1609, 1608, 1606, 1480, 1502, 1521, 1522, 1520, 1523, 1536, 1574, 453/3, 453/4, 453/5 w m. Pewel Wielka

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wojewoda Śląski zawiadamia

22‑04‑2024 12:46:55

po rozpatrzeniu wniosku złożonego 8 lutego 2024 r. (uzupełniony 20 lutego 2024 r.) przez Inwestora: PGE Energetyka Odnawialna S.A. (ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa) działającego przez pełnomocnika Panią Monikę Bartczak, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno- budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa budynku rozdzielni elektrycznej 30 kV wraz ze zmianą sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń i termomodernizacją oraz przebudowa budynku wentylatorów wraz z termomodernizacją”;
na terenie elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar w Międzybrodziu Żywieckim.
na działach o numerach: 241702_2.0002.370/7, 241702_2.0002.425/58 w Międzybrodziu Żywieckim.
w zakresie zamierzenia budowalnego:
- dla budynku rozdzielni 30kV obejmującego:
•    rozbiórkę zewnętrznych stanowisk transformatorów Tt1, Tt3 i Tp, zlokalizowanych od strony północno-wschodniej budynku,
•    zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku polegającą na:
    - wydzieleniu w pomieszczeniu nr 4 rozdzielni komór dla zabudowy wewnątrz budynku dwóch nowych transformatorów wraz z wykonaniem bram w ścianie zewnętrznej,
    - przebudowie pomieszczenia sprężarkowni i wentylatorów na pomieszczenie nowej rozdzielnicy obwodów wtórnych zewnętrznej rozdzielni 220kV,
    - przebudowie pomieszczenia magazynowego w celu zabudowy w nim centrali wentylacyjnej dla wentylacji pomieszczeń budynku,
•    termomodernizację budynku z wymianą stolarki okiennej,
•    budowę placów na przedpolu nowych komór transformatorów przed budynkiem,
    - budynku wentylatorów obejmującego:
•    termomodernizację budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wojewoda Śląski zawiadamia

22‑04‑2024 12:37:03
po rozpatrzeniu wniosku złożonego 8 lutego 2024 r. (uzupełniony 20 lutego
2024 r.) przez Inwestora: PGE Energetyka Odnawialna S.A. (ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa) działającego przez pełnomocnika Panią Monię Bartczak, zatwierdził projekt architektoniczno- budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.:
Przebudowa komór hydrozespołów i zabudowa technologicznego stropu stalowego w pomieszczeniach oporników rozruchowych (SFC)” na terenie elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka - Żar Międzybrodziu Żywieckim
na działce numerze ewidencyjnym: 241702_2.0002.370/7 w Międzybrodziu Żywieckim.
- w zakresie przebudowy komór hydrozespołów oraz budowy stropu w pomieszczeniu oporników rozruchowych.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym

19‑03‑2024 14:02:11
prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na których będą wykonywane roboty budowlane, tj. dz. nr ewid. 2590/6, 2588/2 w m. Jeleśnia oraz dz. nr ewid. 2114, 2162, 2196, 2194/3, 2194/4, 2968, 4687, 1584, 1573 w m. Pewel Wielka

że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A, z dnia 13.02.2024r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 2x110kV wraz z traktem światłowodowym relacji Jeleśnia-Sucha w odcinku od GPZ Jeleśnia do granicy powiatu żywieckiego i suskiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Budowa linii napowietrznej dwutorowej 110kV, wraz z budową GPZ Jeleśnia oraz rozbudową stacji GPZ Sucha i GPZ Zabłocie” zlokalizowanych w m. Jeleśnia

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia właścicieli, użytkownikowi wieczystych i zarządców nieruchomości będących w obszarze oddziaływania inwestycji

27‑02‑2024 13:53:06

inwestycji tj. dz. nr ewid. 2876/1, 11100 w m. Jeleśnia oraz dz. nr ewid. 4398, 4374, 2122, 2123, 2121, 2113, 2107, 1440, 2108, 2109, 6831, 1464/2, 1469, 1471, 1610, 1609, 1608, 1606, 1480, 1502, 1521, 1522, 1520, 1523, 1536, 1574, 453/3, 453/4, 453/5 w m. Pewel Wielka że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A, z dnia 13.02.2024r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 2x110kV wraz z traktem światłowodowym relacji Jeleśnia-Sucha w odcinku od GPZ Jeleśnia do granicy powiatu żywieckiego i suskiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Budowa linii napowietrznej dwutorowej 110kV, wraz z budową GPZ Jeleśnia oraz rozbudową stacji GPZ Sucha i GPZ Zabłocie” zlokalizowanych w m. Jeleśnia, na dz. nr ewid. 2789/8, 2797/2, 2797/3, 2887/13, 2878/3, 2878/2, 2878/1, 11075/2, 11075/3, 2815/2, 2815/1, 2813, 2812, 2810, 2609/3, 2610, 2612, 2611, 2590/9, 2590/8, 2590/6, 2590/5, 2590/1, 11170/4, 11101/1, 2588/4, 2588/2, 2588/5, 2588/6, 2588/7, 2583/1, 11183, 2587/2, 2587/3, 2583/3, 2583/4, 2582/3, 2580/1, m. Pewel Wielka, na dz. nr ewid. 4152/1, 4153, 4152/2, 4132, 4169, 4170/1, 4170/2, 4168, 4206, 4207/2, 4207/1, 4403, 4402/1, 4402/2, 4397, 4194, 4400, 4399, 4191, 4373, 4372, 4364, 4365, 4676, 4679/4, 4680/1, 4681/1, 4683, 2983/2, 4682/1, 2983/3, 4686/1, 4687, 2987, 2988, 2990/1, 2991, 2992/1, 2995/1, 2973/1, 2972/5, 2972/3, 2970, 2967, 2968, 2969, 2198, 2197, 2962, 2196, 2961/1, 2956/1, 2194/3, 2955/1, 2194/4, 2193/2, 2954/3, 2230, 2134/3, 2134/2, 2920/2, 2133/3, 1432, 2132, 2131, 2127, 2126, 2125, 1589, 2120/2, 2119, 2117, 2116, 2115, 2114, 2110, 2111, 1446/2, 1450, 1451, 1452, 1457, 1458, 1468, 1472, 1481, 1482, 1483, 1484, 1588, 1587, 1586, 1584, 1572/5, 1573, 9005/2, 1371, 1369, 1367, 1366, 452/1, 451/6, 454/1, 410.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 z dnia 12.01.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 29.01.2024r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę obiektu radiokomunikacyjnego ORx139-104879-XXX-01 w skład którego wchodzą: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, linia zasilająca, ogrodzenie, utwardzony teren działki, instalacja elektryczna w m. Sól, na dz. nr ew. 8165/8, 8165/12.

08‑02‑2024 10:49:12

W terminie 30 dni od daty publikacji w biuletynie informacji publicznej urzędu osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12a w aktualnych godzinach pracy urzędu.

Wizytę należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8605036.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 12.02.2024r. do 12.03.2024r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Bielski podaje dopublicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Buczkowice, reprezentowanęgo przez pełnomocnika P. Arkadiusza Krzesaka, w dniu 6 lutego 2024 r. została wydana decyzja nr l/2024 (znak sprawy WB.6740.3.11.2023.DE) zezwalająca na realtzację inwestycji drogowej pn.: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POŁUDNIOWEJ W GODZISZCE"

08‑02‑2024 14:00:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 78 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  05‑08‑2013 11:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2024 10:48:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive