INFORMACJE


BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13.

Wydział Organizacyjny (pok. 47), telefon: (33) 860 50 09.

 

Biuro Rzeczy Znalezionych czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach :

Poniedziałek, Wtorek i Piątek 7:00 do 15:00

Środa 7:00 do 17:00

Czwartek 7:00 do 13:00

 

Jakie rzeczy przyjmujemy na przechowanie?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r., poz.908 t.j.) do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy, które posiadają szacunkową wartość powyżej 100 zł, za wyjątkiem:

  • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych (innych niż budynki Urzędu Miejskiego) lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego – znalazca zobowiązany jest wówczas oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego
  • rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu w  którym rzecz się znajduje.

 

W jaki sposób oddać na przechowanie znaleziona rzecz?

Osoby zgłaszające znalezione rzeczy do biura wypełniają krótki formularz, w którym wskazuje się imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy.

 

Ustalanie właściciela:

W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, starosta umieszcza wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 złotych, właściwy starosta zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim (Art. 15 ust. 3). W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieodebrania rzeczy w terminie jej właścicielem stanie się powiat (Art. 19 ust. 1).

 

Odbiór rzeczy zagubionej:

Aby odebrać zagubione przedmioty należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. W przypadku rzeczy, co do których niemożliwe jest jednoznaczne potwierdzenie posiadacza jest dokładne opisanie zguby, wskazanie potencjalnego miejsca zagubienia czy określenie cech szczególnych.

 

Znaleźne:

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom,  może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W  takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

 

Informacja końcowa:

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

  • ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019, poz. 908),
  • w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
  • Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  04‑07‑2019 09:19:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  04‑07‑2019 09:19:54
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2020 09:25:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive