Kompetencje


Do WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO należą sprawy z zakresu:

1. Organizacji prac związanych z posiedzeniami Rady i jej komisji.
2. Organizacji prac związanych z posiedzeniami Zarządu Powiatu.
3. Obsługi technicznej wyborów do organów samorządowych.
4. Koordynowania udostępniania informacji publicznej w Starostwie.
5. Koordynowania przygotowywania informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
6. Wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
7. Zapewnienia przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy użyciu
oprogramowania informatycznego w Starostwie.
8. Przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przekazywania zwłok osób
zmarłych lub zabitych do zakładu medycyny sądowej i szkół wyższych,
9. Powoływania odpowiedniej osoby do stwierdzenia zgonu w razie niemożności dokonania
tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego.
10. Przygotowywania decyzji w sprawie udzielania zezwoleń na sprowadzanie zwłok
i szczątków z obcego państwa.
11. Prowadzenia archiwum zakładowego.
12. Prowadzenia biblioteki zakładowej.
13. Organizacji funkcjonowania Starostwa w tym:
a) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Starostwa
oraz ich zmian,
b) obsługa kancelaryjna sekretariatów kierownictwa Starostwa oraz punktu
informacyjnego,
c) obsługa kancelaryjno-administracyjna Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
d) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
w szczególności załatwiania spraw klientów oraz wdrażanie postępu technicznego
w Starostwie,
e) administracja nieruchomością Starostwa,
f) inwentaryzowanie majątku Starostwa - ewidencja środków trwałych będących
w używaniu,
g) ewidencja czasu pracy kierowców i rozliczanie kart pojazdów.
14. Prowadzenia kontroli w zakresie:
a) przestrzegania ochrony danych osobowych w Starostwie,
b) terminów odpowiadania na skargi,
c) organizacji i funkcjonowania wydziałów, terminowości załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
15. Sprawowania nadzoru nad:
a) stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i rzeczowym wykazem akt w Starostwie,
b) stosowaniem zarządzeń Starosty dotyczących organizacji Starostwa.
16. Utrzymania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością
i Bezpieczeństwem Informacji.
17. Realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących
zakresu działania wydziału.

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  31‑07‑2013 13:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  31‑07‑2013 13:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2013 13:54:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie