Kompetencje


Do WYDZIAŁU TURYSTYKI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI POWIATU należą sprawy z zakresu:

 1. Realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

  1. kultury i ochrony dóbr kultury,

  2. kultury fizycznej i turystyki,

  3. promocji powiatu.

 2. Opiniowania statutów stowarzyszeń.

 3. Nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń oraz fundacji w zakresie określonym przepisami prawa.

 4. Współpracy z instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej.

 5. Wydawania decyzji rejestracyjnych oraz prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

 6. Podejmowania inicjatyw mających na celu tworzenie warunków zapewniających rozwój twórczości.

 7. Organizacji imprez sportowo rekreacyjnych oraz kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu.

 8. Przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w sporcie.

 9. Edukacji regionalnej dzieci i młodzieży.

 10. Współdziałania z biblioteką samorządową w zakresie realizacji zadań powiatu.

 11. Wydawania decyzji w sprawie udzielania i cofania zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie powiatu lub jego części obejmującej więcej lub jedną gminę.

 12. Promowania potencjału gospodarczego, turystycznego, przyrodniczego, kulturalnego i sportowego Żywiecczyzny w kraju i za granicą.

 13. Nawiązywania kontaktów i współpracy z samorządami partnerskimi w kraju i za granicą.

 14. Udziału w targach turystycznych.

 15. Działań w zakresie public relations oraz systemu identyfikacji wizualnej.

 16. Realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

 17. Utrzymania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  31‑07‑2013 14:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  31‑07‑2013 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2021 12:53:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie