Kompetencje


Do WYDZIAŁU TURYSTYKI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI POWIATU należą
sprawy z zakresu:
1. Realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:
a) kultury i ochrony dóbr kultury,
b) kultury fizycznej i turystyki,
c) promocji powiatu.
2. Opiniowania statutów stowarzyszeń.
3. Nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń oraz fundacji w zakresie
określonym przepisami prawa.
4. Współpracy z instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej.
5. Wydawania decyzji rejestracyjnych oraz prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów
sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których
statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Podejmowania inicjatyw mających na celu tworzenie warunków zapewniających
rozwój twórczości.
7. Organizacji imprez sportowo rekreacyjnych oraz kulturalnych o zasięgu
ponadlokalnym ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu.
8. Przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, a także nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia
w sporcie.
9. Edukacji regionalnej dzieci i młodzieży.
10. Współdziałania z biblioteką samorządową w zakresie realizacji zadań powiatu.
11. Wydawania decyzji w sprawie udzielania i cofania zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie powiatu lub jego części obejmującej więcej lub jedną gminę.
12. Promowania potencjału gospodarczego, turystycznego, przyrodniczego, kulturalnego i sportowego Żywiecczyzny w kraju i za granicą.
13. Nawiązywania kontaktów i współpracy z samorządami partnerskimi w kraju i za granicą.
14. Udziału w targach turystycznych.
15. Działań w zakresie public relations oraz systemu identyfikacji wizualnej.
16. Realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.
17. Utrzymania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  31‑07‑2013 14:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  31‑07‑2013 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2013 14:06:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie