Kompetencje


Do WYDZIAŁU KOMUNIKACJI należą sprawy z zakresu:

 1. Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  1. Rejestracja pojazdów.

  2. Wyrejestrowanie pojazdów z urzędu i na wniosek strony.

  3. Wycofanie czasowe z ruchu oraz przywracanie do ruchu pojazdów poprzednio wycofanych z eksploatacji.

  4. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej.

  5. Dystrybucja tablic rejestracyjnych.

  6. Dystrybucja druków ścisłego zarachowania.

  7. Przesyłanie danych dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

  8. Udostępnianie danych o pojazdach i kierujących uprawnionym organom.

  9. Wydawanie zaświadczeń o pojazdach.

  10. Zarządzanie ruchem na drogach publicznych, powiatowych i gminnych.

  11. Zasięganie opinii organów policji, administratorów dróg i innych zarządzających ruchem w sprawie korzystania z dróg w sposób szczególny, w tym wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

  12. Sprawowanie nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów.

  13. Sprawowanie nadzoru nad uprawnieniami diagnostów.

  14. Kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowców.

 2. Ustawy o kierujących pojazdami:

  1. Zakładanie profili kandydata na kierowcę (PKK).

  2. Wydawanie prawa jazdy.

  3. Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

  4. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy.

  5. Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne.

  6. Kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne.

  7. Zatrzymywanie prawa jazdy za kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

  8. Sprawowanie nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców.

  9. Sprawowanie nadzoru nad uprawnieniami instruktorów nauki jazdy.

 3. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

  1. Prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców.

  2. Prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów.

  3. Wydawanie zaświadczeń o dokonywanych wpisach.

  4. Przekazywanie informacji o przedsiębiorcach do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Prowadzenia kontroli:

  1. Stacji Kontroli Pojazdów.

  2. Ośrodków Szkolenia Kierowców.

  3. Wydanych zezwoleń, zaświadczeń.

  4. Wprowadzanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

  5. Oznakowania dróg podległych.

 5. Realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

 6. Utrzymania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  31‑07‑2013 14:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  31‑07‑2013 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2021 13:31:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie