Wydział Budownictwa - decyzje


Na wniosek Gminy Czernichów, Tresna, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów z dnia 23.01.2023r. (data wpływu) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Akacjowej w Międzybrodziu Żywieckim w km 0+030 do 0+124”, na działkach nr ewid. 2920/11, 922/3, 2936/15, 2916/7, 2917/2, 2920/10, 2916/5, 2916/10, 3039/3, 2936/10,2 922/2, 3049/11, 3039/1, 2936/14, 2916/11, 3050/11 w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie.

10‑03‑2023 12:49:09
W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony mogą zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w godzinach pracy urzędu:
    - poniedziałek, wtorek, piątek  od 7°° do 15°°
    - środa  od 7°° do 17°°
    - czwartek od 7°° do 13°°
Wizytę należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8605038.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 15.03.2023r. do 28.03.2023r.).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadamia się, że na wniosek P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1, z dnia 15.12.2022r. (data wpływu e-PUAP), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ZYW7110A wraz z kablową linią zasilającą w m. Wieprz na dz. nr ewid. 2537

16‑12‑2022 13:55:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się, że na wniosek P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1 z dnia 10.02.2021 (data wpływu), w związku z decyzją Wojewody Śląskiego znak: IFXIV.7840.11.47.2021 z dnia 28.07.2022r. uchylającą w całości decyzję Starosty Żywieckiego znak: WB.6740.163.2021 z dnia 25.06.2021r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr ZYW7004_D na działce nr ewid. 421/1, w miejscowości Łękawica.

08‑09‑2022 08:04:21
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13 (parter pok. 12b) w aktualnych godzinach pracy urzędu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia, o wydaniu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102a, decyzji znak: WB.6740.96.2022 z dnia 17.08.2022r.

24‑08‑2022 10:55:37

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1421S Krzyżowa – Krzyżówki w km od 2+820 do 2+870 w miejscowości Krzyżówki” w miejscowości Krzyżówki na działkach nr ewid.: 7911, 7926/17, 10088, 10240, 10239/4

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w godzinach pracy urzędu:
- poniedziałek, wtorek, piątek    od 7.00 do 15.00
- środa                od 7.00 do 17.00
- czwartek            od 7.00 do 13.00

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec z dnia 24.01.2022r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1421S Krzyżowa - Krzyżówki w km od 2+820 do 2+870 w miejscowości Krzyżówki”, na działkach nr ewid. 7911, 7926/17, 10088, 10240, 10239/4 w miejscowości Krzyżówki.

22‑06‑2022 12:21:36
W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony mogą zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w godzinach pracy urzędu:
    - poniedziałek, wtorek, piątek  od 7°° do 15°°
    - środa  od 7°° do 17°°
    - czwartek od 7°° do 13°°
Wizytę należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8605038.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 24.06.2022r. do 08.07.2022r.).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadamia się, że na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 4, z dnia 31.05.2021 (data wpływu) dotyczącego przebudowy i rozbudowy istniejącej instalacji radiokomunikacyjnej BT22940 Milówka, w m. Cisiec, na dz. nr ewid. 4164, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji radiokomunikacyjnej BT22940 Milówka, w m. Cisiec, na dz. nr ewid. 4164

15‑09‑2021 12:33:58

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 8 w aktualnych godzinach pracy urzędu:
    - poniedziałek, wtorek, piątek  od 7°° do 15°°
    - środa  od 7°° do 17°°
    - czwartek od 7°° do 13°

W celu zapoznania się z dokumentacją, proszę o  wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty (tel. 33 860 50 40).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 15.09.2021r. do 29.09.2021r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia, o wydaniu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102a, decyzji znak: WB.6740.83.2021 z dnia 30.07.2021r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479S Jeleśnia – Gajka – Sopotnia Mała od km 2+305 do km 2+391 wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia” na działkach nr ewid. 10955, 11154, 8388, 8389/2, 8387/2 (8387) w miejscowości Jeleśnia oraz na działkach nr ewid. 9076/5 (9076/3), 9078/10 (9078/5), 9078/7 (9078/6), 9086 w miejscowości Sopotnia Mała. (uwaga! w nawiasie podano pierwotny nr działki).

09‑08‑2021 09:25:06

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w aktualnych godzinach pracy urzędu:
    - poniedziałek, wtorek, piątek  od 7°° do 15°°
    - środa  od 7°° do 17°°
    - czwartek od 7°° do 13°

W celu zapoznania się z dokumentacją, proszę o  wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty (tel. 33 860 50 38).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 09.08.2021r. do 23.08.2021r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec z dnia 01.02.2021r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479S Jeleśnia - Gajka - Sopotnia Mała od km 2+305 do km 2+391 wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia” na działkach nr ewid. 10955, 11154, 8388, 8389/2, 8387 w miejscowości Jeleśnia oraz na działkach nr ewid. 9076/3, 9078/5, 9078/6, 9086 w miejscowości Sopotnia Mała.

25‑06‑2021 09:02:43

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w aktualnych godzinach pracy urzędu:
    - poniedziałek, wtorek, piątek  od 7°° do 15°°
    - środa  od 7°° do 17°°
    - czwartek od 7°° do 13°

W celu zapoznania się z dokumentacją, proszę o  wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty (tel. 33 860 50 38).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 25.06.2021r. do 08.07.2021r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadamia się, że na wniosek P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 z dnia 22.09.2020 (data wpływu) dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr ZYW701IA na działce nr ewid. 11710/3, w miejscowości Złatna, z dnia 22.09.2020r. (data wpływu), wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr ZYW7011A na działce nr ewid. 11710/3,w miejscowości Złatna.

19‑04‑2021 13:04:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia o wydaniu na rzecz Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, decyzji znak: WB.6740.355.2019 z dnia 19.11.2020r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej w Gminie Radziechowy - Wieprz” na działkach nr ewid. 3589/12, 3603/9, 3603/8, 3603/7, 3589/17, 3603/6, 3603/2, 3603/1 w miejscowości Wieprz.

27‑11‑2020 07:00:00

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 7 w aktualnych godzinach pracy urzędu:
    - poniedziałek, wtorek, piątek  od 7°° do 14°°
    - środa  od 7°° do 15°°
    - czwartek od 7°° do 13°

W celu zapoznania się z dokumentacją, proszę o  wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty (tel. 33 860 50 38).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 27.11.2020r. do 11.12.2020r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 56 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  05‑08‑2013 11:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑08‑2013 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2023 13:09:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie