Ogłoszenia


Aktualizacja informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków poprzez ujawnienie działki ewidencyjnej nr 333/6 położonej w obrębie Radziechowy

16‑02‑2023 10:28:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Aktualizacja informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków poprzez ujawnienie działki ewidencyjnej nr 3426/4 położonej w obrębie Radziechowy

16‑02‑2023 10:27:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Aktualizacja informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków poprzez ujawnienie działki ewidencyjnej 333/6 położonej w obrębie Radziechowy, jednostka ewidencyjna Radziechowy - Wieprz oraz ustalenie jej władającego.

03‑01‑2023 13:45:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Aktualizacja informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków poprzez ujawnienie działki ewidencyjnej 3426/4 położonej w obrębie Radziechowy, jednostka ewidencyjna Radziechowy - Wieprz oraz ustalenie jej władającego.

29‑12‑2022 09:54:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Publikacja Listy klasyfikatorów upoważnionych do przez Starostę Żywieckiego do przeprowadzania klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Żywieckiego.

21‑01‑2022 09:22:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz.U. z 2021 r., poz.1990) informuje, że w terminie od 24 stycznia 2022r. do 11 lutego 2022r. (przez okres 15 dni roboczych z wyłączeniem sobót i niedziel) w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żywcu, przy al.Wolności 2 w godz.9.00 do 15.30 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego: JUSZCZYNA z jednostki ewidencyjnej Radziechowy-Wieprz, składający się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencyjnej.

03‑01‑2022 09:11:40
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Uwaga: Ze względu na stan epidemiczny w kraju, że przed planowanym stawieniem się w urzędzie, należy kontaktować się z osobą merytoryczną podnrtel. 501 253 666.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków - obręb Rajcza, w jednostce ewidencyjnej Rajcza w zakresie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 4089/4 oraz sąsiadujących z nią działek o nr 4089/4, 4091/1, 4089/5, 4086/4, 10245/2, 4066/4 oraz w zakresie zmiany powierzchni działki nr 4089/4

10‑08‑2021 09:21:38
Na podstawie art. 24 ust. 2b pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 2052 z późn. zm./ oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735/, Starosta Żywiecki zawiadamia, że na wniosek Bogdana Wolnego, Mieczysława Rybarskiego oraz Anny Wiklińskiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków – obręb Rajcza, w jednostce ewidencyjnej Rajcza: w zakresie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 4089/4 oraz sąsiadujących z nią działek o nr 4089/4, 4091/1, 4089/5, 4086/4, 10245/2, 4066/4 w zakresie zmiany powierzchni działki nr  4089/4 na podstawie operatu technicznego wpisanego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 05 lipca 2021 r. za nr P.2417.2021.3271.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Przybędza, Twardorzeczka, Radziechowy.

16‑12‑2020 11:49:28
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów:
- Przybędza w jednostce ewidencyjnej Radziechowy-Wieprz,
- Twardorzeczka ad Radziechowy w jednostce ewidencyjnej Lipowa,
- Radziechowy ad Cięcina i Radziechowy ad Węgierska Górka w jednostce ewidencyjnej Węgierska Górka.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obręb:

12‑08‑2020 09:39:21
  • Przybędza w jednostce ewidencyjnej Radziechowy-Wieprz
  • Twardorzeczka ad Radziechowy w jednostce ewidencyjnej Lipowa
  • Radziechowy ad Cięcina i Radziechowy ad Węgierska Górka w jednostce ewidencyjnej Węgierska Górka
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja w sprawie zmiany terminu wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie praw a użytkowania wieczystego

07‑04‑2020 13:57:41
DO 30 CZERWCA 2020R. - ZMIANA TERMINU WNOSZENIA OPŁATY ROCZNEJ ZA 2020 ROK:
-ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
-ZTYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOW ANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO W ŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 39 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑12‑2017 07:25:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑12‑2017 07:25:15
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2023 10:29:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie