Ogłoszenia


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków - obręb Rajcza, w jednostce ewidencyjnej Rajcza w zakresie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 4089/4 oraz sąsiadujących z nią działek o nr 4089/4, 4091/1, 4089/5, 4086/4, 10245/2, 4066/4 oraz w zakresie zmiany powierzchni działki nr 4089/4

10‑08‑2021 09:21:38
Na podstawie art. 24 ust. 2b pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 2052 z późn. zm./ oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735/, Starosta Żywiecki zawiadamia, że na wniosek Bogdana Wolnego, Mieczysława Rybarskiego oraz Anny Wiklińskiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków – obręb Rajcza, w jednostce ewidencyjnej Rajcza: w zakresie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 4089/4 oraz sąsiadujących z nią działek o nr 4089/4, 4091/1, 4089/5, 4086/4, 10245/2, 4066/4 w zakresie zmiany powierzchni działki nr  4089/4 na podstawie operatu technicznego wpisanego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 05 lipca 2021 r. za nr P.2417.2021.3271.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Przybędza, Twardorzeczka, Radziechowy.

16‑12‑2020 11:49:28
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów:
- Przybędza w jednostce ewidencyjnej Radziechowy-Wieprz,
- Twardorzeczka ad Radziechowy w jednostce ewidencyjnej Lipowa,
- Radziechowy ad Cięcina i Radziechowy ad Węgierska Górka w jednostce ewidencyjnej Węgierska Górka.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obręb:

12‑08‑2020 09:39:21
  • Przybędza w jednostce ewidencyjnej Radziechowy-Wieprz
  • Twardorzeczka ad Radziechowy w jednostce ewidencyjnej Lipowa
  • Radziechowy ad Cięcina i Radziechowy ad Węgierska Górka w jednostce ewidencyjnej Węgierska Górka
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja w sprawie zmiany terminu wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie praw a użytkowania wieczystego

07‑04‑2020 13:57:41
DO 30 CZERWCA 2020R. - ZMIANA TERMINU WNOSZENIA OPŁATY ROCZNEJ ZA 2020 ROK:
-ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
-ZTYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOW ANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO W ŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Starosty Żywieckiego w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:

24‑01‑2020 08:53:05

- Tresna w jednostce ewidencyjnej Czernichów;
- Pewel Wielka, Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka w jednostce ewidencyjnej Jeleśnia; Koszarawa w jednostce ewidencyjnej Koszarawa; Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka i Leśna w jednostce ewidencyjnej Lipowa; Łękawica i Łysina w jednostce ewidencyjnej Łękawica oraz Bystra, Brzuśnik i Wieprz w jednostce ewidencyjnej Rafdziechowy-Wieprz;
- Milówka, Nieledwia, Kamesznica i Laliki w jednostce ewidencyjnej Milówka; Pewel Ślemieńska, Rychwałdek, Świnna, Trzebinia i Przyłęków w jednostce ewidencyjnej Świnna oraz Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica w jednostce ewidencyjnej Węgierska Górka;
- Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice i Zarzecze w jednostce ewidencyjnej Łodygowice; Moszczanica, Oczków, Oczków ad Żywiec, Pietrzykowice ad Żywiec i Zadziele ad Moszczanica w jednostce ewidencyjnej Żywiec.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Pewel Mała, w jednostce ewidencyjnej Świnna.

20‑12‑2019 06:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Żywieckiego w sprawie zawiadomienia o zebraniu ogólnym dotyczącym opracowania założeń do projektu scalenia gruntów na terenie części obrębu Rycerka Górna w Gminie Rajcza.

28‑08‑2019 08:55:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze, Moszczanica, Oczków, Oczków ad Żywiec, Pietrzykowice ad Żywiec i Zadziele ad Moszczanica.

25‑07‑2019 11:18:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Milówka, Nieledwia, Kamesznica, Laliki, Pewel Ślemicńska, Rychwałdek, Świnna, Trzebinia, Przyłęków, Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica.

01‑07‑2019 07:55:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Koszarawa, Pewel Wielka, Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Lipowa, Leśna, Ostre, Słotwina, Sienna, Twardorzeczka, Łękawica, Łysina, Brzuśnik, Bystra i Wieprz.

28‑05‑2019 13:27:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 33 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski tel.:33 860 50 10 , w dniu:  21‑12‑2017 07:25:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski tel.:33 860 50 99 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  21‑12‑2017 07:25:15
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2021 09:23:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie