Udostępnienie informacji geologicznej (nieodpłatnie)


Ogólny opis

 1. Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne z wyjątkiem korzystania z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie:
  1. wydobywania kopalin ze złóż,
  2. wydobywania węglowodorów ze złóż w czasie trwania fazy wydobywania, o której mowa w art. 49v pkt 2 lit. b ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  3. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,
  4. w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,
  5. korzystania z informacji geologicznej, związanego z badaniem powodującym uszkodzenie, zniszczenie lub zużycie próbki, bez względu na cel korzystania,
  6. korzystania z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych, o których mowa w art. 100 ust. 3a ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 2. Informacja geologiczna jest udostępniana zainteresowanym podmiotom na ich wniosek.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. W przypadku, gdy dokumentacja nie jest własnością Skarbu Państwa - zgoda właściciela.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Ochrony Środowiska
   ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone jako oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Jeżeli udostępnienie informacji geologicznej wymagać będzie poniesienia przez urząd dodatkowych kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji geologicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana bez zbędnej zwłoki, poprzez:
  • udostępnienie dokumentu geologicznego do wglądu (na miejscu, bez prawa wykonywania kopii)
  • udostępnienie dokumentu geologicznego do bezpłatnego skorzystania (z prawem do wykonania kopii).
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

21‑07‑2021 13:14:26
Dokumenty:
Plik docx F-WOS.PG.1.8.6 Wniosek o udostepnienie inf geolog - wers dost.docx
21‑07‑2021 13:14:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WOS.PG.1.8.6 Wniosek o udostepnienie inf geolog - wers dost.pdf
21‑07‑2021 13:14:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 13:14:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 13:14:08
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2021 12:56:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie