Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej


Ogólny opis

 1. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany - po wykonaniu prac - przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Dokumentacja przekazywana jest do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, który przyjął zgłoszenie o wykonaniu pracy geodezyjnej i kartograficznej.
 3. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
  1. wykonywania pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:
   • realizacją zadań określonych w ustawie,
   • opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań,
   • wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,
   oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
  2. kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku załatwienia sprawy elektronicznie, zalogowanie się na portalu https://mapy.zywiec.powiat.pl/ i wybraniu odpowiedniej usługi.
 2. W przypadku załatwienia sprawy tradycyjnie, wypełniony formularz wniosku.
 3. Dokumentacja pomiarowa (operat oraz pliki danych służące do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu).
 4. Kopie protokołu odbioru pracy przez zlecającego, jeżeli zlecającym jest organ służby geodezyjnej i kartograficznej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   34-300 Żywiec , Al. Wolności 2
   sekretariat - pok. nr 48
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Poprzez zalogowanie się na portalu https:// mapy.zywiec.powiat.pl/ i wybraniu odpowiedniej usługi.
  4. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zamawiający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Zgłoszenie jest wolne od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Przekazane zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, są weryfikowane niezwłocznie pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
 2. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wykonywane są następujące działania:
  1. Aktualizacja treści mapy zasadniczej (odpowiednich baz danych zasobu).
  2. Włączenie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego wyniki zgłoszonych prac wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
 4. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
 5. W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.
 6. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
 7. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez portal https:// mapy.zywiec.powiat.pl/
  2. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  3. Poprzez pocztę tradycyjną.
  4. Osobiście w siedzibie urzędu Al. Wolności 2 w pok. nr 27 .
 8. W przypadku konieczności zwrotu dokumentacji, która nie została złożona w formie elektronicznej, konieczny jest bezpośredni odbiór materiałów w urzędzie.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Na portalu https:// mapy.zywiec.powiat.pl/ w przypadku wybrania tego sposobu załatwienia sprawy
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

17‑05‑2021 09:15:39
Dokumenty:
Plik docx Zawiadomienie o przekazaniu wynikow zgloszonych prac geodezyjnych - wers dost.docx
17‑05‑2021 09:15:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o przekazaniu wynikow zgloszonych prac geodezyjnych - wers dost.pdf
17‑05‑2021 09:15:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:15:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:15:37
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2022 09:52:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie