Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej


Ogólny opis

 1. Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz przekazania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie obejmuje prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych dotyczących:
  1. terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków;
  2. zobrazowań lotniczych, ortofotomapy lub numerycznego modelu terenu a także map tematycznych i specjalnych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  3. tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia trenu.
 2. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem do właściwego organu.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku załatwienia sprawy elektronicznie, zalogowanie się na portalu https://mapy.zywiec.powiat.pl/ i wybraniu odpowiedniej usługi.
 2. W przypadku załatwienia sprawy tradycyjnie, wypełniony formularz wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   34-300 Żywiec , Al. Wolności 2
   sekretariat - pok. nr 48
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Poprzez zalogowanie się na portalu https:// mapy.zywiec.powiat.pl/ i wybraniu odpowiedniej usługi.
  4. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zamawiający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Zgłoszenie nie podlega opłatom, kopie uzgodnionych materiałów udostępnia się za opłatą.
 2. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U.2017 poz.2101).
 3. W przypadku załatwienia sprawy poprzez portal https:// mapy.zywiec.powiat.pl/ opłata naliczana jest automatycznie.
 4. Wniesienie opłaty następuje przed odbiorem materiałów.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac.
 2. Z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub termin udostępnienia tych materiałów.
 3. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Na portalu https:// mapy.zywiec.powiat.pl/ w przypadku wybrania tego sposobu załatwienia sprawy
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

10‑05‑2021 13:54:43
Dokumenty:
Plik pdf Zgloszenie prac geodezyjnych-wersja do dnia 30.07.2020.pdf
10‑05‑2021 13:55:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
292KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgloszenie prac geodezyjnych - ZG-1.pdf
10‑05‑2021 13:55:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Zgloszenie prac geodezyjnych - ZG-1.RTF
10‑05‑2021 13:55:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgloszenie prac geodezyjnych - ZG-3 - uzupelniajace.pdf
10‑05‑2021 13:55:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Zgloszenie prac geodezyjnych - ZG-3 - uzupelniajace.RTF
10‑05‑2021 13:55:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
168KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:13:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:13:54
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2022 09:53:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie