Raport o stanie Powiatu Żywieckiego


 

Podstawę prawną opracowania raportu o stanie powiatu stanowi art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 j.t.), zgodnie z którym zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

W debacie nad raportem głos mogą również zabierać mieszkańcy Powiatu Żywieckiego na zasadach określonych w art. 30a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 j.t.).

Raport o stanie Powiatu Żywieckiego za 2018 r. rozpatrywany będzie na sesji Rady Powiatu w Żywcu, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 14.00 w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13.

 

 

Raport o stanie Powiatu Żywiekciego za 2018 rok

30‑05‑2019 13:12:01
Dokumenty:
Plik pdf Raport o stanie Powiatu Żywiekciego za 2018_r.pdf
18‑03‑2021 07:03:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
889KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Raport o stanie Powiatu Żywiekciego za 2018_r.docx
18‑03‑2021 07:03:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski tel.:33 860 50 10 , w dniu:  30‑05‑2019 13:06:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski tel.:33 860 50 10 , w dniu:  30‑05‑2019 13:06:37
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2019 13:12:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie