Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu


Ogólny opis

 1. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
  1. Przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.
  2. Osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez dany organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
 2. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
 3. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania Wnioskodawcy.
 4. W celu uzyskania zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu należy złożyć stosowny wniosek.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony odręcznie wniosek.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku.
 3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Kwota opłaty: 17 PLN.
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 4. Sytuacje, w których opłata skarbowa nie jest pobierana, zostały opisane w art. 2, 3 i 3a ustawy o opłacie skarbowej.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydaje się zaświadczenie bądź postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez Wnioskodawcę.
  1. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  2. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  3. Poprzez pocztę tradycyjną.
 2. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

17‑09‑2021 09:39:02
Dokumenty:
Plik docx Klauzula RODO.docx
17‑09‑2021 09:39:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula RODO.pdf
17‑09‑2021 09:39:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Świtalski
email: s8275@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  17‑09‑2021 09:38:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  17‑09‑2021 09:38:11
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2023 10:20:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie