Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu żywieckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023

29‑05‑2024 08:43:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2024 w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

13‑12‑2023 15:00:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze do udziału w Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2024 w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

28‑11‑2023 09:31:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

10‑10‑2023 09:50:02

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Starosta Żywiecki ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu programu współpracy powiatu żywieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Zachęcam do zapoznania się z treścią programu współpracy (będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) i zgłoszenia ewentualnych uwag i propozycji drogą elektroniczną do dnia 17 października 2023 r.

Uwagi proszę kierować do Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, merytorycznie odpowiedzialnego za sprawy sportu na adres e-mail: s8220@zywiec.powiat.pl.

 

Ogłoszenie wyników przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 3 dni od daty zakończenia konsultacji.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu żywieckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022

17‑05‑2023 11:43:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2023 w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

30‑11‑2022 08:04:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

03‑10‑2022 10:55:28

Na podstawie Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Starosta Żywiecki ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu programu współpracy powiatu żywieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
Zachęcam do zapoznania się z treścią programu współpracy (będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) i zgłoszenia ewentualnych uwag i propozycji drogą elektroniczną do dnia 10 października 2022 r.
Uwagi proszę kierować do Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, merytorycznie odpowiedzialnego za sprawy sportu na adres e-mail: s8220@zywiec.powiat.pl

Ogłoszenie wyników przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 3 dni od daty zakończenia konsultacji.

Z poważaniem
Starosta Żywiecki
Andrzej Kalata

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu żywieckiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

31‑05‑2022 11:03:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu żywieckiego w 2022 r. w zakresie turystyki, kultury i sportu

02‑02‑2022 14:29:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2022 w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

08‑12‑2021 10:29:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 48 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  05‑08‑2013 11:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2024 08:43:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive