Jednostki


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w roku 2024 na terenie Powiatu Żywieckiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla 20 osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

20‑11‑2023 12:16:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Żywieckiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w roku 2023 na terenie Powiatu Żywieckiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sprzężonymi oraz ze spektrum autyzmu

10‑11‑2022 09:18:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Żywieckiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w roku 2022 na terenie Powiatu Żywieckiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sprzężonymi oraz ze spektrum autyzmu

17‑11‑2021 14:54:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Żywieckiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

09‑04‑2021 11:33:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - Konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żywieckim na lata 2021-2023.

04‑02‑2021 07:45:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Żywieckiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w roku 2021 na terenie Powiatu Żywieckiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sprzężonymi oraz ze spektrum autyzmu

13‑11‑2020 10:44:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Przebudowa budynku stajni "Pod Głową Konia" wraz z zagospodarowaniem terenu - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP w Żywcu, ul. Moszczanicka 9.

08‑04‑2019 09:07:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec - Zapytanie Ofertowe Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy: zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

16‑08‑2018 14:39:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  16‑08‑2018 14:29:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2023 12:17:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive