Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

29‑09‑2021 14:08:25

Na podstawie Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Starosta Żywiecki ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu programu współpracy powiatu żywieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
Zachęcam do zapoznania się z treścią programu współpracy (będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) i zgłoszenia ewentualnych uwag i propozycji drogą elektroniczną do dnia 6 października 2021 r.
Uwagi proszę kierować do Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, merytorycznie odpowiedzialnego za sprawy sportu na adres e-mail: s8220@zywiec.powiat.pl.

Ogłoszenie wyników przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 3 dni od daty zakończenia konsultacji.

Z poważaniem
Starosta Żywiecki
Andrzej Kalata

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego na rok 2021 w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej

24‑06‑2021 12:07:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze do udziału w Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

14‑06‑2021 10:45:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu żywieckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

26‑05‑2021 12:53:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2021 w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

02‑12‑2020 14:03:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze do udziału w Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2021 w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

26‑11‑2020 08:47:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

30‑09‑2020 10:56:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

28‑05‑2020 11:53:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2020 w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

04‑12‑2019 08:34:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze do udziału w Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2020 w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

04‑12‑2019 08:32:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 37 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski tel.:33 860 50 10 , w dniu:  05‑08‑2013 11:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑08‑2013 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2021 14:11:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie